Naši se filmovi distribuiraju i reklamiraju po cijelom svijetu, zahvaljujući smjelim osobama koje se pridružuju INFINITO + 1, bez  sustezanja zbog nedostatka iskustva.

Oni imaju nešto vrijednije: strast, ljubav, vjeru… Ne robuju ljudskim obzirima! Zbog toga ih familijarno nazivamo,“lokomotive”.

Otkrijite na karti postoji li “lokomotiva” u Vašoj zemlji. Ako je nema…. možete to biti Vi.

Odvažite se i pišite nam! Hvala!

INFINITO + 1 Matična kuća

Calle Marines 14

La Eliana, 46183 Valencia, España

Tel. + 34 962 740 780

Opće informacije:

hola@fundacioninfinito.org

Kino i TV distribucija:

distribucion@infinitomasuno.org

Narudžbe / trgovina:

pedidos@infinitomasuno.org

Kontaktni obrazac

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća, datuma 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi obrade osobnih podataka te njihovoga slobodnoga korištenja, obavještavamo Vas da će popunjavanjem ovih obrazaca Vaši osobni podaci biti pohranjeni u bazi podataka ZAKLADE INFINITO, da bismo Vam mogli dati i ponuditi naše usluge te Vas obavijestiti o ažuriranju web stranice. Isto tako, obavještavamo Vas o mogućnosti ostvarivanja prava pristupa, ispravljanja, otkazivanja i protivljenja davanju Vaših osobnih podataka na besplatan način preko e-pošte na adresu hola@fundacioninfinito.org ili na adresu Calle Marines, 14 Pta 5, 46183 – Eliana, Valencia, España.